Wednesday, July 29, 2009

PERIBAHASA

Adat gajah terdorong

Orang yang meempunyai kuasa kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya.

No comments:

Post a Comment